• Freakpyromaniacs Copyrights

    -Nederlands De auteursrechten van teksten (exclusief door bezoekers geposte teksten op het forum) en beeld- en/of filmmateriaal (exclusief door derden ingezonden beeld- en/of filmmateriaal) op deze website liggen bij Freakpyromaniacs. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freakpyromaniacs.

    -English The copyright of all texts (excluding texts from visitors on the forums) and (motion) pictures (excluding those provided to Freakpyromaniacs by third parties) lies with Freakpyromaniacs. No part of this website may be reproduced transmitted or utilized in any form or by any means, internet, photocopying or otherwise without written permission of Freakpyromaniacs.

Batteria Ala Bolognese by Guiseppe Chiarappa [Zona Luna Park]

Tony

Administrator
Medewerker
Deze batteria Blognese wordt altijd als finale van de dag geschoten bij de kermis. Je kan hem op deze plek makkelijk volgen omdat ze het op een vierkant veld hebben opgesteld. Bij deze batterie wordt er ook gebruik gemaakt van 3 inch shells waar het publiek zeer dicht op staat (+-2 meter). Het mooie van deze vind ik de doffe klappen die je tussendoor hoort. Helaas waren ze deze week elke avond hetzelfde. Deze batteria is geschoten door Guiseppe Chiarappa op 19/05/2007. Overigens is de kermis (Luna Park) naast dit veld aardig groot met zeer mooie aktracties.Batteria Ala Blognese by Pirotecnia Guiseppe Chiarappa At the Zona Luna Park
File: Wmv
Size: 29.6Mb
Duration: 3:40
 

Onze Partners

Bovenaan